Voorbeelde van eise-uitbetalings

Mediese skemas betaal nie altyd eise ten volle uit nie

Dit is die harde werklikheid. Daarom is skemaversterking uiters noodsaaklik, soos blyk uit hierdie nege werklike gevalle:

(Sekere besonderhede uitgewis om betrokkenes se identiteit te beskerm)

Geval 01
Ortopeed en narkotiseur vra saam R40 881,22 meer as skematarief. Gemoedsrus! Medway Heritage staan ten volle in vir hierdie tekort.

Geval 02
Knievervanging. ’n Voorafbetaling van R3 500 word by opname vereis. Cura se GapCo Sub CA Plus betaal dit onverwyld aan lid terug.

Geval 03
Keisersnee. Stratum Elite betaal R17 775,38 wat ginekoloog en narkotiseur meer vra as skema-tarief, aan lid. Só kon sy toe die tekort betaal.

Geval 04
Neurochirurg en narkotiseur se rekening: R26 063,71. Hiervan betaal die skema R7 527,07 en Medway Heritage betaal R14 843,90 van die tekort.

Geval 05
Kleintoontjie, groot tekort van R10 767,44 op die ortopeed se rekening. Dankie tog! vir Cura GapCo Sub CA Plus.

Geval 06
Laminektomie. Skema-tekort presies R20 000. Stratum Elite kom tot lid se redding. Wie het dan nou ook R20 000 sommer netso?

Geval 07
Roteerder-skeur. Ortopeed en Narkotiseur se koste: R42 646,29. Skema betaal R10 529,58. Medway Heritage betaal gaping van R32 053,58.

Geval 08
Lid moes eers vooraf R6 750 by opname vir sy vrou se skoueroperasie betaal. Cura se GapCo Sub CA Plus-opsie sit dit gou weer terug in sy sak.

Geval 09
Borskanker. Mastektomie. Stratum betaal R30 000 uit kankerdiagnose-voordeel (een van hul Elite-polis se vele uitstaande voordele) aan lid.

Mediese skema PLUS skemaversterking

Moenie dink die betrokke skemas het nie hul verpligtinge nagekom  nie. So moes die lid in Voorbeeld 02 weliswaar ’n voorafbetaling van R3 500 maak, maar die skema het steeds R110 795,40 uit hul geldkoffer aan die hospitaal en ander mediese diensverskaffers betaal.

Die feit is: gemoedsrusgewende gesondheidsorgdekking deesdae behels minstens die mees omvattende mediese skema-opsie wat u kan bekostig PLUS daarmee saam goeie skemaversterking (wat gelukkig eintlik verspot goedkoop is).

Is u sake in orde?

Kontak my

Altyd so na aan u as die naaste foon of rekenaar

heindeBruin_04_print_03 - KopstukB.Proc.  N.Dip.(Bemarking)
Finansiële Diensverskaffer — Lisensie 8840
Gesondheidsorgmakelaar — Akkreditasie BR 285
Geakkrediteerde PPS Makelaar — M/Kode 124314907

Taalversorger Dr. Lariza Hoffman

© 2011 — 2019  Alle regte voorbehou deur Heinré de Bruin