Wat kos dit?

heindeBruin_04_small_03 logo alleen

Wat kos dit? — Mediese skemas

Die mediese skema betaal my 3% van die maandelikse bydrae, tot ’n maksimum van R94,77 plus BTW. Die skema betaal dit; nie u nie.

U maandelikse bydrae bly dus onveranderd, of u nou van ’n makelaar gebruik maak of nie. Mens betaal nie duurder as jy ’n makelaar het nie; ook nie goedkoper as jy nie een het nie.

Wat kos dit? — Skemaversterkers

Korttermyn-versekeraars betaal my 20% van die maandelikse premie, plus BTW. Ook hier bly die premie onveranderd, makelaar of te nie.

By begrafnisdekking werk dit ook so.

Waar ’n Langtermyn-versekeraar betrokke is, is die kommissie-struktuur ietwat meer ingewikkeld. Die omvang van die kommissie hang grotendeels van die tipe produk en termyn af. Kommissie word duidelik en deursigtig in kwotasies uiteengesit.

Kontak my

Altyd so na aan u as die naaste foon of rekenaar

heindeBruin_04_print_03 - KopstukB.Proc.  N.Dip.(Bemarking)
Finansiële Diensverskaffer — Lisensie 8840
Gesondheidsorgmakelaar — Akkreditasie BR 285
Geakkrediteerde PPS Makelaar — M/Kode 124314907

Taalversorger Dr. Lariza Hoffman

© 2011 — 2019  Alle regte voorbehou deur Heinré de Bruin