Vrywaring

heindeBruin_04_small_03 logo alleen

Win altyd eers relevante, professionele advies in

Die inligting in my webwerf en my werfjoernaal, Scienda, vervat, is vir algemene kennisname alleenlik; dit is nie bedoel om finansiële, regs-, mediese of ander professionele advies of dienste te gee of te lewer nie.

Ek is nie aanspreeklik of toerekenbaar vir enige foute, weglatings of uitgesproke menings, hetsy deur myself of deur iemand anders, nie.

Die inligting, weens die algemene aard daarvan, mag dalk nie op u persoonlike omstandighede van toepassing wees nie.

U handel gevolglik op eie risiko en verantwoordelikheid as u daarvolgens sou optree, sonder om eers vooraf professionele advies in te win. Vir advies rakende mediese skemas, skemaversterkers en PPS mag u my raadpleeg. Vir ander advies behoort u ’n toepaslik-gekwalifiseerde persoon te raadpleeg.

Kontak my

Altyd so na aan u as die naaste foon of rekenaar

heindeBruin_04_print_03 - KopstukB.Proc.  N.Dip.(Bemarking)
Finansiële Diensverskaffer — Lisensie 8840
Gesondheidsorgmakelaar — Akkreditasie BR 285
Geakkrediteerde PPS Makelaar — M/Kode 124314907

Taalversorger Dr. Lariza Hoffman

© 2011 — 2019  Alle regte voorbehou deur Heinré de Bruin