Wagperiodes

heindeBruin_04_small_03 logo alleen

Wag-’n-Bietjie, dit gaan weldra tog verby

Wanneer u by ’n mediese skema aansoek om lidmaatskap of toelating as ’n begunstigde doen, mag die skema kragtens artikel 29A van die Wet op Mediese Skemas 131 van 1998, bepaalde wagperiodes op u lê.

29A(1) —Meer as 90 dae laas lid van ’n mediese skema

As daar meer as 90 dae verloop het sedert u laas lid van ’n skema was voordat u by ’n nuwe mediese skema aansluit, mag die skema:

’n Algemene wagperiode van tot drie maande op u lê waartydens u geen dekking het nie, selfs ook nie vir voorgeskrewe minimum voordele nie;

’n Toestand-spesifieke wagperiode van tot 12 maande, waartydens u geen dekking vir die spesifieke toestand(e) sal hê nie, selfs ook nie vir voorgeskrewe minimum voordele nie.

’n Spesifieke siektetoestand is een wat u by aansluiting steeds aan ly of, gewoonlik, waaraan u die jaar voor aansluiting aan gely het, al is dit by aansluiting reeds opgeklaar en iets van die verlede.

29A(2) — Lid minder as 24 maande, sluit binne 90 aan

As u vir ’n aaneenlopende tydperk van tot 24 maande lid van ’n medies skema was en binne 90 dae na beëindiging van die vorige skema by ’n nuwe skema aansluit, mag die nuwe skema:

U nie ’n algemene wagperiode van tot drie maande oplê nie; maar mag u

’n Toestand-spesifieke wagperiode van tot 12 maande oplê, waartydens u geen dekking vir dié toestand(e) sal hê nie; behalwe vir die behandeling en diagnostiese prosedures van voorgeskrewe minimum voordele.

29A(3) — Lid meer as 24 maande, sluit binne 90 dae aan

As u vir ’n aaneenlopende tydperk van meer as 24 maande lank lid van ’n mediese skema was en binne 90 dae na beëindiging van dié vorige skema by ’n nuwe skema aansluit, mag die nuwe skema:

U ’n algemene wagperiode van tot drie maande oplê; U sal wel dekking vir die behandeling en diagnostiese prosedures van voorgeskrewe minimum voordele hê.

U nie ’n toestand-spesifieke wagperiode van tot 12 maande oplê nie.

29A(4) — Verander van opsie binne dieselfde skema

Die skema mag nie ’n algemene wagperiode of toestand-spesifieke wagperiodes op u lê nie, behalwe in soverre die onafgehandelde gedeelte van ’n reeds opgelegde wagperiode nog van krag mag wees. Net die onafgehandelde gedeelte mag dus na die nuwe opsie oorgedra word.

29A(5) — Kind binne die skema in gebore

Geen algemene wagperiode of toestand-spesifieke wagperiodes mag op ’n kind gelê word wat gedurende die bestaande lidmaatskap ast’ware binne die skema in gebore is nie.

Daarom, al is u reeds swanger en sonder ’n medies, sluit aan! Die skema mag dalk wagperiodes op die swangerskap en bevalling plaas, maar die baba sal vanaf geboorte gedek wees.

NB Registreer u baba as ’n kinderafhanklike op u lidmaatskap binne 30 dae na geboorte, so nie is hy/sy blootgestel aan moontlik wagperiodes.

29A(6)(a) — Verander van werk

’n Algemene wagperiode of toestand-spesifieke wagperiodes mag nie opgelê word indien die oordrag van lidmaatskap deur ’n verandering van werk genoodsaak word nie. Dit klink eenvoudig genoeg, maar in die praktyk is daar allerhande interpretasies wat sake ingewikkeld maak.

29A(6)(b) — Werkgewer verander/beëindig skema

’n Algemene wagperiode of toestand-spesifieke wagperiodes mag ook nie opgelê word as die oordrag van lidmaatskap deur ’n werkgewer teweeggebring is wat die werknemers se mediese skema verander het na ’n ander nuwe skema, of die bestaande skema net beëindig het.

Só ’n verandering of beëindiging mag slegs aan die begin van die werkgewer se finansiële jaar geskied, na redelike kennisgewing aan die die nuwe beoogde skema.

29A(7) — Mediese verslag

Wanneer u by ’n skema om lidmaatskap aansoek doen, mag die skema aandring op ’n mediese verslag ten opsigte van enige mediese advies, diagnose, mediese sorg of behandeling wat aan u of enige begunstigde gedurende die 12 maande voorafgaande die datum van aansoek, aanbeveel of gelewer is. Die skema moet die koste van die verslag betaal.

29A(8) — Onafgehandelde gedeeltes mag oorgedra word

Die nuwe skema by wie aansoek gedoen word, mag die oorblywende deel van ’n wagperiode wat by aansluiting nog van krag mag wees, op die betrokke begunstigde lê. Net die onafgehandelde gedeelte mag dus deur die nuwe skema opgelê word.

Miskien mag u dalk nog van ’n wagperiode ontsnap

In grensgevalle, veral waar die aansoeker of begunstige nog betreklik jonk en gesond is, is dit die moeite werd om die nuwe skema aan te vat om nie ’n wagperiode op te lê nie, want die betrokke artikel 29A sê deurgaans may impose, nie must impose of shall impose nie. Die skema het dus tog ’n diskresie of dit ’n wagperiode gaan oplê of nie. Oor die algemeen pas die skemas wagperiodes egter nogal streng toe.

Aanvaar die wagperiode

’n Mens is bra teleurgesteld as ’n wagperiode jou opgelê word…

Die ergste wat ’n skema jou kan aandoen, is om jou ’n drie maande algemene wagperiode en/of ’n 12 maande toestand-spesifieke wagperiode op te lê. Die wagperiodes wat die skema oplê, gaan egter verby.

Die ergste wat mens jouself kan aandoen, is om nie die opgelegde wagperiode(s) te aanvaar nie en daardeur vir jouself wagperiodes op te lê wat nooit verby gaan nie.

Ek sal u bystaan om seker te maak dat wagperiodes korrek opgelê is.

Kontak my

Altyd so na aan u as die naaste foon of rekenaar

heindeBruin_04_print_03 - KopstukB.Proc.  N.Dip.(Bemarking)
Finansiële Diensverskaffer — Lisensie 8840
Gesondheidsorgmakelaar — Akkreditasie BR 285
Geakkrediteerde PPS Makelaar — M/Kode 124314907

Taalversorger Dr. Lariza Hoffman

© 2011 — 2019  Alle regte voorbehou deur Heinré de Bruin