Kies die Regte Mediese Skema

heindeBruin_04_small_03 logo alleen

’n Mediese skema is nie iets om ligtelik op te neem nie

Die keuse van ’n mediese skema is een van die mees bepalende boedelbeplannings- en finansiële besluite wat u ooit kan neem. Die verkeerde besluit kan u finansieel ruïneer. Nog erger, selfs u lewe kos. Benader die saak doelgerig en verantwoordelik. Moet dit nie ligtelik opneem nie.

Regte skema, verkeerde opsie

Raak u ook dikwels misnoegd met u skema? Te duur, te min voordele, te swak diens, te sus of te so. Moenie sommer net van skema verander nie. Dalk is u by die regte skema, maar op die verkeerde opsie. Dit is dan net nodig om van opsie te verander, nie van mediese skema nie.

Daar is ook ernstige risiko’s daaraan verbonde om van skema te verander waarvan mens bewus moet wees, vóórdat jy van skema verander.

Moenie die perde agter die wa span nie

Wat is u dekkingsbehoeftes? Bepaal dit vóórdat u op ’n skema besluit. Die beantwoording van my Behoeftebepalingsvraelys is dus ’n noodsaaklike voorvereiste om by die regte skema en/of opsie uit te kom.

Eers die ondersoek, dan die diagnose, dan die voorskrif. Nie andersom nie. Wat sal die model sê as die tandarts éérs haar spierwitte, gesonde, voortande trek en dán vir haar vra: Liefie, watter ou tandjie sê jy is seer, hmmmmm?

Wat is u lewe werd? Of ’n geliefde s’n?

Die regte mediese skema is vir ’n begin die een wat u kan bekostig. Die omvattendste skema ter wêreld is niks werd as u nie met die maandelikse lidmaatskapsbydrae kan volhou nie. Besluit enersyds op ’n bedrag wat gerieflik binne u begroting pas, maar moenie andersyds op u en u geliefdes se gesondheidsorgdekking afskeep nie.

Onthou, ’n mediese skema is ’n noodsaaklikheid; nie ’n nuttigheid of luuksheid nie.

Erns en Frekwensie

Alle mense kry die een of ander tyd verkoue. Die frekwensie van gewone verkoues is baie hoog. Al voel jy asof  ’n  buffel jou gekarnuffel het, is dit nie ernstig nie.

In vergelyking hiermee, word baie min mense ooit letterlik deur ’n buffel opgefrommel. Die frekwensie hiervan is baie laag, maar die gevolge is uiters ernstig.

Hou hierdie verband deurgaans in gedagte:

Geel Grafiek

X   Hoë Frekwensie – Lae Erns

Soos verkoue, gebreekte arm, bril, tandstopsel, diarree, fisioterapie, griep, normale swangerskap… Die frekwensie is hoog, maar relatief gesproke nie ernstig nie.

Y   Hoë Erns – Lae Frekwensie

Soos kanker, hartomleiding, beroerte, nierversaking, trompopbotsing, koeëlwond, premature baba… Die erns hiervan is baie hoog, maar die voorkomsfrekwensie is relatief gesproke laag.

Kenmerke van Hoë Frekwensie – Lae Erns toestande

01   Dit is dikwels moontlik om jouself te dokter.
02   Jy kan self baie doen om die verloop van die toestand te bestuur.
03   Kundige hulp vir hierdie toestande is meer geredelik beskikbaar.
04   Die tandarts, dokter, apteker of dagkliniek is gewoonlik voldoende.
05   Mediese kostes is relatief goedkoop.
06   Dit is moontlik om vir kleiner uitgawes te begroot en te spaar.
07   Jou lewe is nie in gedrang nie.

Kenmerke van Hoë Erns – Lae Frekwensie toestande

01   Daar is nie ’n manier dat jy jouself kan dokter nie.
02   Jy kan die verloop van die toestand nie op jou eie bestuur nie.
03   Hoogs-opgeleide spesialiste wat na jou moet omsien, is skaars.
04   Jy moet in duur, spesiaal-toegeruste-fasiliteite behandel word.
05   Mediese kostes is meestal geheel en al onbekostigbaar.
06   Dit is onmoontlik (of onekonomies) om vir dié kostes te spaar.
07   Jou lewe of ’n geliefde s’n is dikwels letterlik op die spel.

Lewe is letterlik op die spel

Hierdie kenmerk beklemtoon wat u eerstens moet doen: kry ’n opsie wat regtig omvattende dekking vir die Hoë Erns – Lae Frekwensie toestande bied en dan eers dekking vir Hoë Frekwensie – Lae Erns toestande. Nie andersom nie! Al is die tandarts of apteker ook hoe duur…

Binne-Hospitaalkostes / Groot Mediese Kostes

Kry dus eerstens dekking vir hospitalisasie en groot mediese uitgawes.

Die ideaal is:
01   Geen algemene oorhoofse jaarlimiet nie.
02   U moet die reg hê om na enige hospitaal van u keuse te mag gaan.
03   Gapingdekking. Hiervoor sal u aanvullende dekking moet uitneem.
04   So min moontlike bybetalings. Aanvullende dekking is ook ’n moet.

Geen algemene oorhoofse jaarlimiet nie

’n Algemene oorhoofse jaarlimiet is die maksimum bedrag waartoe ’n skema vir alle bymekaar getelde eise in ’n eisjaar sal betaal. As dit byvoorbeeld, R800 000 is, beteken dit dus dat die skema nie meer as R800 000 sal betaal nie, maak nie saak of mens nog in die hospitaal lê en die rekening uiteindelik by een miljoen rand gaan draai nie. Dit is een manier hoe skemas probeer om hul risiko’s te beperk.

R800 000, byvoorbeeld, klink na ’n klomp geld. Dit is ook en mens sal baie vêr daarmee kom. Maar, die feit is dat mens in omstandighede kan beland waar dit nie genoeg gaan wees nie. Wat dan?

Hier is vier voorbeelde, almal in een jaar by een skema:
01   R3 348 703,58 — Pankreatitis. Veelvuldige komplikasies.
02   R2 596 806,73 — Leukemie. Beenmurgoorplanting. Duur medikasie.
03   R2 101 944,44 — Tipe I-Diabeet. Nierversaking. Been-amputasie.
04   R1 938 424,85 — Endokarditis. Kanker van die limfnodus. Chemo.

Gelukkig het hierdie pasiënte uitstekende dekking vir hierdie Hoë Erns – Lae Frekwensie toestande geniet en het die betrokke skema als betaal.

Ek beveel daarom glad nie opsies met ’n algemene oorhoofse jaarlimiet aan nie. Die risiko is eenvoudig te groot om sonder onbeperkte dekking te wees. Buitendien is daar opsies wat vir vergelykbare bydraes wel onbeperkte dekking bied, selfs wat die goedkoper opsies betref. As mens tog nie anders kan nie, is daar gelukkig aanvullende dekking beskikbaar om die oorhoofse limiet aansienlik te verhoog.

Sub-limiete

Selfs al het ’n opsie geen algemene oorhoofse jaarlimiet nie, mag dit wel jaarlimiete plaas op sekere toestande, soos byvoorbeeld, kanker. Let op hierna, veral as mens een opsie met ’n ander vergelyk.

Om na enige hospitaal van u eie keuse te mag gaan

Dit is nie soseer ’n geval dat mens graag na ’n spesifieke hospitaal wil gaan nie, maar eerder ’n geval dat jy van ’n spesifieke spesialis se dienste gebruik wil maak. Die probleem is dat spesialiste meestal net by een hospitaal werk en nie ook by ’n ander nie.

Trompopbotsing. Jou kind se rugmurg is erg beseer. Jy wil graag dat dr. Piet Hegpleister jou kind opereer, want jy het uitgevind hy is die beste neuroloog in die land. Hy werk net by hospitaal ABC, maar jou skema sal jou net dek as jy na hospitaal DEF gaan. Nou moet jy óf met die tweede beste tevrede wees, óf jy gaan na Hegpleister by ABC en jou skema betaal niks, óf jy moet ten beste vir ’n reuse-bybetaling opdok.

Ek beveel nie opsies aan wat van mens vereis om net na sekere hospitale te mag gaan nie. Vryheid van keuse is iets waarvan mens nie sommer moet afstand doen nie. Hier en daar mag omstandighede iemand dwing om op só ’n opsie aan te sluit, maar dit moet by uitsondering wees, eerder as die reël.

Gapingdekking

’n Spesialis, dokter of narkotiseur mag jou heelwat meer vra as wat jou opsie bereid sal wees om te betaal. As jy dan nie dekking vir dié verskil het nie, moet jy dit self betaal. Die gaping kan derduisende rande beloop en raak veral tersaaklik as mens verleë oor ’n spesifieke spesialis is as dit kom by hospitalisasie en ander groot mediese uitgawes.

Opsies wat nog gapingdekking vir binne-hospitaaluitgawes bied, raak al hoe minder, die dekking is meestal ontoereikend en dié opsies is meestal aan die duurkant.

Gelukkig kan mens gapingdekking as aanvullende dekking koop. Dit is belangrik dat u dit wel doen, want daar is eintlik geen opsie meer wat voldoende gapingdekking vir binne-hospitaaldienste bied nie.

Bybetalings

Al hoe meer opsies vereis dat u vooraf bybetalings moet maak by sekere prosedures. Byvoorbeeld: rugoperasie, histerektomie, knievervanging of ’n laparoskopie. Maak seker hiervan voordat u op ’n opsie besluit.

Neem  aanvullende dekking uit om enige leemtes te dek.

Uitsluitings en beperkinge

Elke opsie het verseker uitsluitings en beperkinge. Vergewis u hiervan voordat u by ’n skema aansluit. Moet u net nie alleenlik op die skema se blink bemarkingsmateriaal verlaat nie.

Die skema se geregistreerde reëls speel hier ’n belangrike rol. Lees dit!

Chroniese siektetoestande

Kies ’n opsie wat u chroniese toestande en die gepaardgaande medikasie behoorlik dek. Weeg egter die koste van die medikasie op teen die maandelikse bydrae wat u moet betaal. Dit mag dalk beter wees om eerder self die medikasie te betaal en dan by ’n by goedkoper opsie aan te sluit.

Danksy die Voorgeskrewe Minimum Voordele (sien volgende paragraaf) moet elke opsie sekere chroniese toestande onbeperk dek. Die skema mag wel vereis dat mens die medikasie by hul voorgeskrewe diensverskaffer moet kry en dat die medikasie op hul formularium moet wees.

Voorgeskrewe Minimum Voordele (VMV’e)

Voorgeskrewe Minimum Voordele (VMV’e) is omskrewe voordele wat elke opsie moet dek om te verseker dat lede tot ten minste ’n minimum aantal dienste toegang het, om so hul welsyn en gesondheid te bevorder en om gesondheidsorg meer bekostigbaar te maak.

Elke skema-opsie moet vir die diagnose, behandeling en sorg betaal van
01   Nood-mediese-toestande (lewensbedreigend of lidmaat-bedreigend)
02   ’n Lys 270 Mediese toestande
03   Sekere chroniese toestande

Selfs ’n hospitaal-opsie het dus meer voordele vir dag-tot-daguitgawes as wat dit met die eerste oogopslag mag blyk. Vergewis uself van wat VMV’e behels en die omvang daarvan en onthou, dit handel hier oor minimum voordele; nie maksimum voordele nie.

Buite-Hospitaalkostes / Dag-Tot-Dagvoordele

Griep, piep, hoes, proes, tande, verbande, pille, brille, kopstampe, maagkrampe, skete, terapeute… Relatief goedkoop, nie-lewensgevaarlike Hoë Frekwensie – Lae Erns toestande.

Maar! Dit kán tot Hoë Erns – Lae Frekwensie toestande ontwikkel. ’n Gesnuif-snuif sit om in ’n verkoue, versleg tot griep, ontaard in brongitis, loop uit op longontsteking, en ja, selfs die dood. Dit gebeur as jy as gevolg van ’n gebrek aan geld die probleem verwaarloos en só nalaat om dit betyds in die kiem te smoor.

As jy by dokters en spesialiste begin boer, sakke pille moet sluk, vele skanderings en bloedtoetse moet ondergaan, kan dinge lelik hand uit ruk. Ook die mediese koste kan so holderstebolder toeneem dat dit naderhand ’n aardige sommetjie raak, sonder dat u ooit die binnekant van ’n hospitaal sien.

U moet liefs ook hiervoor voorsorg tref. Hoe? Dit sal afhang van die soort opsie wat u kies.

Die regte soort opsie

Die wyse waarop ’n opsie dag-tot-daguitgawes betaal, is handige wyse om opsies in soorte te verdeel en dien as  ’n  bruikbare hulpmiddel om die regte skema met die regte opsie te kies.

Ek verdeel mediese skema opsies in vyf soorte:
01   Netwerk
02   Hospitaal
03   Hospi-spaar
04   Drumpel
05   Tradisioneel

Netwerk

Dit bied taamlik uitgebreide dekking vir primêre dienste, veral vir algemene praktisyns en medisyne. Bied ook dekking vir basiese tandesorg en optometrie.  Die lid moet van ’n ingekontrakteerde netwerkdokter vir dag-tot-dagdienste gebruik maak. Bydrae word op inkomste gebaseer. U moet bewyse van u en u gade se inkomste elke jaar voor 30 November by die skema indien.

Sterkte: Bied iemand met ’n betreklik lae inkomste die gulde geleentheid om ’n wavrag vol voordele teen ’n lae maandelikse bydrae te bekom.

Swakte: Spesialis-dekking buite hospitaal gewoonlik swak. Skema kan van netwerk verander, nes jy jou dokter gewoond geraak het. Of jy moet van jou bestaande dokter afsien, omdat dié nie op die skema se gekose netwerk is nie. Baie vereis ook dat u net na sekere hospitale mag gaan.

Hospitaal

Dit bied net dekking vir Hoë Erns – Lae Frekwensie toestande (binne-hospitaal en groot mediese uitgawes).

Sterkte: As dit al is wat u begroting toelaat, is dit die ideale manier om regtig omvattende dekking vir Hoë Erns – Lae Frekwensie toestande te kry. Relatief gesproke redelik bekostigbaar.

Swakte: Geen dekking vir dag-tot-daguitgawes nie (hou wel VMV’e in gedagte). Dit is belangrik dat u vir onvoorsiene dag-tot-daguitgawes voorsorg moet tref deur middel van ’n mediese noodfonds.

Hospi-spaar

Dit dek hoofsaaklik Hoë Erns – Lae Frekwensie toestande, maar tot ’n mate ook dag-tot-dag-uitgawes wat uit ’n mediese spaarrekening betaal word. Vandaar my naam daarvoor: Hospi-spaar.

Sterkte: Handig vir iemand wat ’n subsidie kry. In effek betaal die werkgewer (subsidie-gewer) dan vir die spaargedeelte, as mens dit só wil sien. Ongebruikte spaar word na die volgende eisjaar oorgedra. Die spaargedeelte word gewoonlik aan die begin van die jaar voorgeskiet.

Swakte: Die spaargedeelte mag nie meer as 25% van die totale bydrae uitmaak nie. Die bedrag beskikbaar vir dag-tot-daguitgawes is dikwels ontoereikend, want dit raak gou uitgeput as mens eers begin eis en jy het nog nie ’n ongebruikte gedeelte van vorige jare opgebou nie. As u bydrae nie gesubsidieer word nie, is dit waarskynlik beter om self daarvoor in ’n eie rekening te spaar en eerder net by ’n Hospitaal-skema aan te sluit.

Drumpel

Die opsie werk, met variasies, gewoonlik só: Die skema betaal jou dag-tot-daguitgawes uit jou spaargedeelte. Daarna betaal die skema verder met hul geld, tot by ’n punt. As die twee bronne opgebruik is, is daar ’n self-betalingsgaping waartydens jy self moet betaal, totdat ’n vooraf bepaalde drumpel-bedrag bereik word.

Sodra al die geakkumuleerde dag-tot-daguitgawes by dié drumpel verby skiet, vang die skema jou in ’n sogenaamde veiligheidsnet en betaal die skema daarna jou dag-tot-daguitgawes verder met hulle geld, tot sekere limiete bereik word.

Sterkte: Dek alle Hoë Erns – Lae Frekwensie toestande redelik goed, nie net uitgawes wat hul oorsprong in binne-hospitaaldienste en groot mediese uitgawes het nie, maar ook uitgawes wat voortspruit uit weghol dag-tot-daguitgawes. Dit gee jou gemoedsrus omdat jy groter sekerheid het oor presies wat die risiko is wat jy self moet dra, ongeag wat met jou gesondheid in die toekoms gebeur.

Swakte: Dekking bó die drumpel is soms ontoereikend. Self-betalingsgedeeltes kan so hoog wees dat die drumpel byna onbereikbaar is. Dít kom neer op ’n voordeel wat eintlik ’n geen-voordeel is.

Tradisioneel

Gewoonlik ’n oorhoofse jaarlimiet met afsonderlike jaarlimiete vir dag-tot-daguitgawes ten opsigte van dokters, spesialiste, tandesorg, medikasie, oogkunde en hulpdienste, soos fisioterapie, arbeidsterapie…

Sterkte: Dag-tot-daguitgawes word gewoonlik redelik omvattend gedek.

Swakte: Duur. As een nog bekostigbaar is, is die voordele meestal flouerig. As jou limiet vir byvoorbeeld dokters, opgebruik is, help dit niks as jy nog ’n klomp geld oor het vir ’n bril wat jy nie nodig het nie.

Verandering van opsie gedurende ’n eisjaar

U mag aan die begin van elke eisjaar (1 Januarie) van opsie verander . U moet die skema gewoonlik voor 30 November van u voorneme in kennis stel. Dit geld vir alle skemas.

Party skemas sal u toelaat om gedurende ’n eisjaar af te gradeer; party sal u selfs toelaat om op te gradeer. Die meeste skemas laat egter geen opsieveranderings hoegenaamd gedurende ’n eisjaar toe nie.

Kies liefs ’n opsie wat u sal toelaat om gedurende ’n eisjaar op te gradeer, indien moontlik. Sou u gesondheid onverwags versleg en u bestaande opsie nie meer die mas opkom nie, is dit gerusstellend om te weet u sal mag opgradeer na ’n meer omvattende, maar duurder opsie, gedurende die eisjaar.

Mediese noodfonds

Mens behoort ’n noodfonds, gelyk aan enigiets van 3 tot 6 maande se bruto inkomste, op te bou. Handig as mens byvoorbeeld, jou werk verloor. Dit is wat goeie boedel – en finansiële beplanning dikteer. Net so moet u ook ’n noodfonds vir mediese kostes opbou. Vir daardie uitgawes wat ’n skema nie betaal nie.

Noodvervoer en bystand

Om en by 1998 moes ’n kliënt se ernstige siek kind vanaf Kaapstad na Pretoria en terug per vliegtuig afgevoer word vir behandeling van ’n rare toestand by een van die min spesialiste in die land wat ’n kenner op hierdie gebied was. Die reiskoste het toe al byna R60 000 beloop. Drie jaar gelede het dit net oor die R93 000 gekos om ook ’n baba vanaf Bloemfontein na Kaapstad per ’n ambulansvliegtuig af te voer.

Dit is noodsaaklik om iemand te hê wat jy in ’n mediese noodsituasie kan skakel. Om te kan sê: Help my asseblief! Blitsige bystand en vervoer is meer as dikwels die verskil tussen lewe en dood.

Kry dus die bes moontlike dekking vir nood mediese bystand/-vervoer.

Aanvullende dekking kan hier ook ’n  groot gemoedsrus-gewende rol speel vir daardie uitgawes wat ’n skema nie betaal nie. Goeie noodvervoer is veral belangrik vir mense wat in die platteland woon.

Internasionale Mediese Reisdekking

Dit is ’n groot voordeel as ’n skema-opsie internasionale mediese reisdekking bied. Veral as u gereeld in Mosambiek gaan duik, bo in Afrika gaan werk, of in Europa gaan ski. Dit word gewoonlik ook  vereis as ’n visum ter sprake is.

Ander byvoordele

Maak seker dat die byvoordele wat ’n skema bied, in die eerste plek te make het met werklik noodsaaklike gesondheidsorgbehoeftes en nie net maar blinkertjies is om ’n andersins vaal skema op te kikker nie.

Bruikbare byvoordele is byvoorbeeld, voorkomende dienste, die voorbehoedpil, behandeling by ’n ongevalle eenheid, primêre tandesorg, wat uit hospitaalvoordele betaal word, al is dit eintlik dag-tot-daguitgawes.

Laat-aansluitingsboetes

In sekere omstandighede mag u ’n laat-aansluitingsboete opgelê word. Dit word elke maand gehef solank u lid van die skema is, word van skema na skema oorgedra en kan nogal styf wees — tot soveel as 75% van die basiese bydrae.

Dit is belangrik om al u vorige jare van geloofwaardige lidmaatskap te bewys ten einde die boete vry te spring of die uitwerking daarvan te versag. Ek sal u hiermee help.

Wagperiodes

’n Mediese skema mag, afhangende die feite, wagperiodes op u plaas:
01   Drie maande met geen dekking nie; of
02  Drie maande met dekking slegs vir VMV’e; plus
03  Twaalf maande op bestaande siektetoestande.

Skemas pas wagperiodes nogal streng toe. Dit is veral hier wat u bewus moet wees van die risiko’s om van een skema na ’n ander verander.

Pro rate voordele

Elke skema se eisjaar strek van 1 Januarie tot 31 Desember. Sluit mens gedurende ’n eisjaar by ’n skema aan, word voordele pro rata toegedeel. Hou dit ingedagte.

Byvoorbeeld: ’n skema se voordeel vir akute medikasie is R3 000 vir ’n hele eisjaar. As u lidmaatskap op 1 Julie begin, sal u dus R1 500 vir akute medikasie tot die einde van die eisjaar hê.

Moet meer as net goed lyk op papier

’n Skema kan uitsonderlike voordele hê. Die maandelikse bydrae mag heel billik wees. Die laaste ding wat mens egter wil oorkom, net na ’n duur vieraar-hartomleiding vyf dae tevore, is om in die koerant te lees dat jou mediese skema gelikwideer is.

Die regte skema moet goeie voordele teen ’n bekostigbare bydrae bied; dit moet ook veilig wees, eise stiptelik betaal en ’n goeie diens lewer.

Reserwes

Hoeveel spaargeld het die skema in die bank? ’n Baie belangrike aanduider van ’n skema se finansiële gesondheid waarvan mens kennis moet neem.

Solvensie

Die voorgeskrewe solvensie marge van 25% kragtens regulasie 29 van die Wet op Mediese Skemas 131 van 1998, is nie op sigself ’n goeie aanduider dat ’n skema die vermoë het om sy eise te betaal nie.

Hierdie faktor is maar een van ’n hele paar wat in samehang met mekaar beoordeel moet word.

Bruto ledebydraes ontvang : Bruto eise per lid betaal

Op ’n  maandelikse basis bereken, is dit ’n handige verhouding om ’n skema se finansiële gesondheid te meet. Dit toon watter persentasie van die ledebydraes aangewend is om eise uit die skema se risikopoel te betaal. Dit wat oorbly, is wat aangewend kan word om byvoorbeeld, administratiewe kostes te betaal en die balans na die skema se reserwes oor te plaas.

As die mediese skema alles wat hy inkry, omtrent weer alles net so aan eise moet uitbetaal, skaats die skema op gevaarlike dun ys en moet u liefs wegbly.

Global Credit Ratings

Global Credit Ratings is ’n internasionale graderingsmaatskappy wat deelnemende skemas se vermoë meet om hul eise te kan betaal. A+ is goed en van ’n BBB ondertoe, moet mens die gevaarligte raaksien.

Ongelukkig neem nie alle skemas aan die gradering deel nie. Dit is nie verpligtend nie en die skemas moet betaal om gradeer te word. Moenie sonder meer iets negatiefs daarin sien as ’n skema nie deelneem nie.

Hier in die laat 1990’s was daar ’n bekende skema met ’n skitterende AA+ gradering. Nogtans het die skema amper ten gronde gegaan (as gevolg van ’n rekenaar-probleem) en is nou maar net ’n afskynsel van wat dit eens was. Weer eens: hou altyd die totale prentjie in gedagte.

Ouderdomsprofiel

Die gemiddelde ouderdom van ’n skema se lede en die persentasie pensioenarisse moet u ook laat regop sit as dit nie te spoggerig lyk nie.

Hoe langer mens gesond bly, hoe ouer word jy. Hoe ouer jy word, hoe nader kom jy aan die dood. Hoe nader jy aan die dood kom, hoe groter word die werklikheid van ernstige siektes, peste en plae wat jou mag tref en die skema derduisende kan kos.

Hoe laer die ledetal se gemiddelde ouderdom, hoe beter.

Verhoging van lidmaatskapsbydrae

Reken maar daarop dat u maandelikse lidmaatskapsbydrae aan die begin van elke jaar sal opgaan, onder andere as gevolg van mediese inflasie wat konstant hoër as gewone inflasie is.

Kies ’n skema wat se maandelikse bydrae-verhogings in die verlede in verhouding was met die gemiddelde bydrae-verhogings van die gesondheidsorgbedryf. Te hoë, te lae verhogings? Beide laat mens wonder.

Hou die Bestuur die mediese skema op die regte pad?

Min weet wie die Hoof-Uitvoerende Beampte van hul skema is, laat staan nog wie die trustees is. Kom hulle hul statutêre pligte stiptelik na? Wat is hul bestuursvernuf? Netnou jaag hulle dalk nog met die skema-bus oor die Onbekwaamheidsafgrond tot diep onder in Korrupsievallei.

Dit is eintlik ook die lede se plig om te sorg dat die trustees nie die pad byster raak nie.

Diens en oplos van probleme

Daar is geen perfekte skema nie. Dit is ook maar net mense, soos u, wat by die skemas/administrateur werk en geen mens is ooit perfek nie. Nogtans wil niemand met ’n mediese skema opgeskeep sit wat se diens oor die algemeen pateties is nie.

As daar iets fout gaan, soos ’n eis wat nie betaal is nie, is dit maklik om die skema te blameer, maar dit is nie altyd die skema se skuld nie.

Probleme ontstaan gewoonlik uit vier oorde:
01   Die mediese skema/administrateur;
02   Diensverskaffers;
03   Die lid self;
04   Die makelaar.

Elkeen het ’n verantwoordelikheid teenoor die ander om seker te maak dat daar nie probleme insluip nie.

Administrateur

Dit is belangrik, in die soeke na die regte skema, om op te let na die skema se administrasiekoste. As dit meer as 10% van bruto bydrae-inkomste is, moet mens wel deeglik daarvan kennis neem, veral as mens skemas met mekaar vergelyk.

Toekomstige verwikkelinge

By die keuse van ’n mediese skema moet u ook toekomstige verwikkelinge betreffende gesondheidsorg in ag neem. Goed soos Nasionale Gesondheidsversekering of Lae koste-opsies.

As mens jou vinger op die pols hou, is dit tog moontlik om gevaartekens by skemas raak te sien. Vandag se vlagskip-skema is dalk oor vyf jaar die sinkende wrak wat u liefs te vroeg as te laat moet verlaat. Skemas met naam het al in die verlede gesink; dit kan en sal ook weer gebeur.

Dit is een ding om die regte mediese skema te kies. Dit is ’n ander saak om op die regte skema te bly. U sal dus op ’n deurlopende basis ingelig moet bly van verwikkelinge, deur onder andere Scienda op my webwerf, getrou te lees.

Die makelaar

Hier sou ek graag my eie beuel wou blaas… Miskien net dit: gebruik jou verstand, gebruik ’n spesialis.

Kontak my

Altyd so na aan u as die naaste foon of rekenaar

heindeBruin_04_print_03 - KopstukB.Proc.  N.Dip.(Bemarking)
Finansiële Diensverskaffer — Lisensie 8840
Gesondheidsorgmakelaar — Akkreditasie BR 285
Geakkrediteerde PPS Makelaar — M/Kode 124314907

Taalversorger Dr. Lariza Hoffman

© 2011 — 2019  Alle regte voorbehou deur Heinré de Bruin