Gapingdekking

heindeBruin_04_small_03 logo alleen

Don’t worry, be happy… ek het mos ’n medies!

Die Gaping en Gapingdekking is deesdae gonswoorde. Nogtans slaan betreklik min mense regtig ag daarop, want, sê hulle, ek het mos ’n medies.

Ongelukkig besef meeste mense eers wat die Gaping behels, veral die gebrek aan gapingdekking, as dit te laat is. Wanneer jy voor die hospitaal staan vir ’n groot operasie en jy besef dan eers dat jou mediese skema nie als gaan betaal nie, sal jy maar jou hand diep in jou sak moet steek.

Agtergrond

’n Klompie jare gelede kon spesialiste, dokters en narkotiseurs jou nog volgens twee tariefskale aanslaan: enersyds uitgekontrakteerde tariewe, andersyds  ingekontrakteerde tariewe. Uitgekontrakteerde tariewe het ook bekend gestaan as privaat-tariewe of SAMA-tariewe. Ingekontrakteerde tariewe weer as skema-tariewe of RAMS-tariewe.

Hierdie tarief-skale bestaan ongelukkig nie meer nie. Elke skema het deesdae nou sy eie tariefskaal waarvolgens hy werk en diensverskaffers mag jou in beginsel vra net wat hulle wil.

Wat is die Gaping?

Die Gaping is die verskil tussen die spesialis, dokter of narkotiseer se rekening en dit wat jou skema-opsie bereid is om volgens hul eie skema-tarief te betaal.

Kom ons sê die skema-tarief vir ’n bepaalde chirurgiese prosedure beloop R5 000 maar die snydokter  vra jou R8 000. Dan is hierdie verskil van R3 000 die Gaping.

Erns van die probleem

Dit kan baie maklik gebeur  dat die Gaping só groot is, dat jy meer vir die spesialis uit jou sak sal moet betaal, as wat die skema hom of haar betaal het. Dan verwyt jy jouself dat jy nie betyds dekking vir hierdie situasie uitgeneem het nie.

’n Paar jare gelede ondergaan ’n kliënt van my ’n operasie. Die chirurg vra hom R30 000 (bedrae afgerond) wat 3X meer was as die skema-tarief van R10 000. Hy het nie geglo in gapingdekking nie en wou dit nie uitneem nie. So, hy moes toe maar pa-staan vir die Gaping van R20 000. Hy was knorrig en erg ontstoke, maar spyt kom mos altyd te laat.

Die grootste eis wat ek al gesien het, was in totaal R95 000 wat die kliënt alles self sou moes betaal, as hy nie die regte aanvullende dekking gehad het nie. Dit het nou weliswaar nie net oor die Gaping gegaan nie, maar ook oor prostese-tekorte, bybetalings, ensovoorts.

Dit was ’n ingewikkelde rugoperasie wat ter sprake  was. Op die ou ent het sy aanvullende dekking R89 000 van die R95 000 betaal en moes hy slegs R6 000 uit sy eie sak betaal. Waar gaan u staan as dít met u gebeur?

Skemas probeer soms om die probleem die hoof te bied deur kontrakte met netwerkdokters aan te gaan dat hulle binne die skema-tarief sal bly. Dit is eintlik net nog ’n bewys van die werklikheid van die behoefte.

Die probleem met hierdie plan is dat jy geen waarborg het dat die spesialis by wie jy graag wil uitkom, op die skema se netwerk sal wees nie.

Mens kan dalk redeneer dat ek net ’n spesialis moet soek wat bereid is om teen skema-tariewe te werk en dan hoef ek my nie te bekommer oor die Gaping nie. Dit kan werk, mits jy een in die hande kan kry, maar dit raak veral ’n groot kopseer as jy verleë oor ’n spesifieke spesialis is van wie se dienste jy baie graag van gebruik wil maak. As hy of sy nie teen skema-tariewe werk nie, het jy ’n ernstige probleem. Óf jy moet van hom of haar afsien, óf jy moet maar ’n tweede verband op jou huis uitneem om die spesialis te betaal.

Die Gaping kan wel buite-hospitaalverband ook ter sake wees, maar dit is eintlik binne-hospitaalverband waar die groot geld op die spel is,

Gapingdekking is dan as reël ook net gerig op binne-hospitaal dienste.

Die belangrikheid van Gapingdekking

Dat gapingdekking baie belangrik is, word bevestig deur die feit dat al hoe meer groot versekeringsmaatskappye ook nou gapingdekkingsprodukte aanbied.

Skemas het wel nog gapingdekking op sekere van hul duurste opsies. Hulle sou dit nie gehad  het as daar nie ’n behoefte aan gapingdekking was nie Dié dekking is, myns insiens, egter totaal ontoereikend en daarom beveel ek in elk geval steeds bykomende gapingdekking aan.

Die getal eise wat deur maatskappye betaal word en die Rand-waarde daarvan, is besig om met rasse skrede elke jaar met miljoene Rande toe te neem. Dit is die belangrikste bevestiging  van die belangrikheid van gapingdekking.

Hoe om jouself en jou geliefdes te beskerm

Dit ly geen twyfel dat ’n doetreffende mediese skema tesame met goeie gaping- en ander aanvullende dekking, die beste beskerming bied teen die skokkende hoë koste van gesondheidsorg.

(’n Mens mag gapingdekking sleg uiteem as jy reeds lid van mediese skema is. Dit is ook nie ’n vervanging van ’n mediese skema nie, maar ’n aanvulling daartoe.)

Dit is gemoedsrusgewend om te weet dat jy voldoende gapingdekking het, ongeag wat jou skema bereid is om te betaal.

Dat jy maar na die spesialis van jóú keuse met vrymoedigheid mag gaan.

Dat jy met gapingdekking jou nie hoef te bekommer oor ’n netwerkdokter of nie, ingekontrakteer of nie, of jy die spesialis kan bekostig of nie.

Die beste van alles

Gapingdekking is eintlik ongelooflik goedkoop en enige skemalid kan ten minste ’n basiese gapingsdekkingsproduk gerieflik bekostig.

Kontak my

Altyd so na aan u as die naaste foon of rekenaar

heindeBruin_04_print_03 - KopstukB.Proc.  N.Dip.(Bemarking)
Finansiële Diensverskaffer — Lisensie 8840
Gesondheidsorgmakelaar — Akkreditasie BR 285
Geakkrediteerde PPS Makelaar — M/Kode 124314907

Taalversorger Dr. Lariza Hoffman

© 2011 — 2019  Alle regte voorbehou deur Heinré de Bruin