Behoeftebepalingsvraelys

heindeBruin_04_small_03 logo alleen

Eers die Ondersoek, dan die Diagnose, dan die Voorskrif

Die beantwoording van hierdie behoeftebepalingsvraelys is die eerste stap om helderheid te kry oor u behoeftes, wense, vereistes en probleme rakende u gesondheidsorgdekking. Op grond van u antwoorde, maak ek ʼn diagnose en stel voor wat u behoort te doen. Duidelik, openhartig en nie-oordrewe, sodat u ʼn ingeligte besluit kan neem.

Verskaf volledige besonderhede in die toegelate spasies. Beantwoord alle vrae. Tik NVT as ’n vraag nie van toepassing is nie.

As u klaar is, klik op Stuur onderaan.

Daar is heelwat opsies beskikbaar watse bydraes per maand op bruto inkomste gebaseer is. Dit skep die geleentheid vir veral mense in die laer inkomstegroepe om uitstekende dekking te kry teen baie bekostigbare bydraes per maand. Daarom die twee vrae hieronder wat oor bruto inkomste handel, as u minder as R18 000 per maand verdien.

Ek hanteer al u inligting met professionele geheimhouding.

U hieronder beteken nie net uself nie, maar sluit ook u begunstigdes in, indien van toepassing.

Behoeftebepalingsvraelys

Voorletters en Van

U e-posadres

Selfoon (In formaat 000 000 0000)

U Noemnaam, Van en ouderdom

Gade Noemnaam, Van en Ouderdom (indien begunstigde)

Kinderbegunstigdes: Noemname, (S)Seun/(D)Dogter, Ouderdomme

Was enigeen van u die afgelope jaar:
Gehospitaliseer
Met enige mediese toestand gediagnoseer
Vir enige mediese toestand behandel
Ly u aan enige chroniese siektetoestand
Het u enige mediese diensverskaffers geraadpleeg
Vroulikes: Tans swanger of beplan om swanger te raak
Is u bewus van enige operasie/behandeling wat u nog moet ondergaan

"Ja" geantwoord op enige van die vrae? Verskaf volledige besonderhede

Skema/opsie waarvan u tans lid is en bydrae pm

Skema/opsie van u gade en bydrae pm (as anders as u s’n)

Watse probleme ervaar u tans met u huidige gesondheidsorgdekking

Besonderhede van enige laat-aansluitingsboetes en/of wagperiodes

Hoeveel jare/maande het u aan skemas sedert ouderdom 21 behoort

Hoeveel jare/maande het u gade aan skemas sedert 21 behoort

Skets vir my u ideale mediese skema waaraan u graag sal wil behoort

Besonderhede van u gapingdekking of ander aanvullende dekking

Wat is u akademiese kwalifikasie(s) [met Profmed as moontlikheid]

Bydrae (uit u sak, sonder subsidie) waarvoor u pm kans sien

Word u bydrae pm gesubsidieer; indien wel, met hoeveel

U bruto inkomste pm (indien minder as R18 000 pm)

U gade se bruto inkomste pm (indien minder as R18 000 pm)

Enigiets anders wat u nou wil noem of vrae wat u solank wil vra

Waar of by wie het u van my te hore gekom

Kontak my

Altyd so na aan u as die naaste foon of rekenaar

heindeBruin_04_print_03 - KopstukB.Proc.  N.Dip.(Bemarking)
Finansiële Diensverskaffer — Lisensie 8840
Gesondheidsorgmakelaar — Akkreditasie BR 285
Geakkrediteerde PPS Makelaar — M/Kode 124314907

Taalversorger Dr. Lariza Hoffman

© 2011 — 2019  Alle regte voorbehou deur Heinré de Bruin