Algemene Jaarvergaderings

heindeBruin_04_small_03 logo alleen

Maak jou stem dik

Raak jy ook aan die begin van elke jaar ontnugter met jou mediese skema? Voordele en bydrae wat onderskeidelik met meedoënlose reëlmaat verminder en vermeerder?

Wel, jy kan iets omtrent jou gramskap doen

Woon jou skema se Algemene Jaarvergadering by. Raak aktief by jou skema betrokke. Soos met ander dinge in die lewe, as jy nie betrokke  is nie, het jy nie ’n reg tot kritiek nie; as jy betrokke is, het jy nie alleen ’n reg tot kritiek nie, maar ook ’n plig.

Datum, Tyd en Plek

Maak seker wanneer, hoe laat en waar jou skema se Algemene Jaarvergadering gehou gaan word.  Gaan sê jou sê.

Kontak my

Altyd so na aan u as die naaste foon of rekenaar

heindeBruin_04_print_03 - KopstukB.Proc.  N.Dip.(Bemarking)
Finansiële Diensverskaffer — Lisensie 8840
Gesondheidsorgmakelaar — Akkreditasie BR 285
Geakkrediteerde PPS Makelaar — M/Kode 124314907

Taalversorger Dr. Lariza Hoffman

© 2011 — 2019  Alle regte voorbehou deur Heinré de Bruin